Category Akkalkot Swami Samarth

Shri Akkalkot Maharaj MahaSamadhi Diwas

Introduction Om Shri Ganeshaya Namah! Om Shri Sai Nathaya Namah! Jai Jai Swami Samartha! Today’s post is dedicated to Shri Akkalkot Swami Samarth Maharaj on the occasion of Maha Samadhi diwas of Maharaj. Based on the English Calendar, April 30th,…

Read More